مرد جن‌زده

  مهدی اخوان ثالث (م.امید) را همه با شعرهای حماسی و پرصلابت می‌شناسیم. با ترکیباتی نو و بدیع. در شعرهایش با همان سنگینی و تندی که دارد از استعاره و نماد و سایر صنعت‌های ادبی به زیبایی و به‌جا استاده کرده است. “جامه‌اش شولای عریانی است” و ” داستان از میوه‌های سر به گردون‌سای اینک

گام اول

  اولین‌ها همیشه برایم سخت و دلهره‌آور بوده است. ترس از شروع مرا به عقب می‌راند و تصمیم‌گیری را برایم سخت می‌کند. اما پس از شروع بی‌وقفه پیش می‌روم. با اینکه اینجا اولین وبلاگ و شروع وبلاگ‌نویسی من نیست اما برای نوشتن پست ابتدایی تقریبا یک هفته با خودم کلنجار رفتم و به این نتیجه