اولین‌ها همیشه برایم سخت و دلهره‌آور بوده است. ترس از شروع مرا به عقب می‌راند و تصمیم‌گیری را برایم سخت می‌کند. اما پس از شروع بی‌وقفه پیش می‌روم. با اینکه اینجا اولین وبلاگ و شروع وبلاگ‌نویسی من نیست اما برای نوشتن پست ابتدایی تقریبا یک هفته با خودم کلنجار رفتم و به این نتیجه